אולם העיתונות של MedPrint

אולם העיתונות של MedPrint

מכבשי דפוס של האינטרנט לקזז מצוידים במכשירים בשליטת המחשב החדשים ביותר המוצעים כיום. מערכות בקרת הצבע שלנו נועדו כדי לסרוק את הגיליון כפי שהוא פועל ולבצע תיקונים כלשהם הכרחיים על מנת לתת ללקוחותינו את הצבע העקבי ביותר האפשרי מהעותק הראשון ועד אחרונים. מערכות הרישום שלנו בבתים שלנו הן גם מחשב מבוקר, אשר למעשה מבטל תמונות מטושטשות או מתגעגעים סוג מיושר. אנחנו יכולים להפעיל סטנדרטים, צהובונים, מגזינים, ספרים, לוחות שנה, מעכל או ספרי קופון. אנחנו יכולים לרוץ אלף תצורות עיתונות לפגוש את כל צרכים של הלקוחות שלנו. כמוציא לאור שאתה רוצה להציע למפרסמים שלך את המוצר הטוב ביותר הזמין, אז למה לא להדפיס עם הטובים ביותר.